Fladengrund ligger i Sædding kun 5 minutter fra Ho Bugt, så vandet har været et naturligt mål for
mange gå- og løbeture. Her ses ofte på Sct. Hans bål, nydes vadefugle, som der er rigtig mange af,
ses på solnedgang, holdes øje med trafikken ud og ind af Esbjerg Havn, de store borerigge er noget
helt specielt at kunne følge med øjet.

 Idag kan der solbades ved Sædding Strand, men der er lav- og højvande, så den rytme må
 man  følge  med i. Ved lavvande kan der graves sandorm, hvis man har hang til fiskeri.

 Gang- og cykelstien langs vandet går den ene vej forbi Svend Wig Hansens ”Mennesker ved
 Havet og den anden vej ud mod Hjerting.

Udsigten fra stranden viser Fanø, Skallingen og Langli og selvfølgelig Grådybet ude midt for.

Man kommer nemt på cykel, i bil eller med offentlige transportmidler ind til byen. Det var cykel-
afstanden til byen, som var et af de vigtige parametre, da vi i sin tid skulle vælge byggegrund.

Der er 5 min på cykel til Sædding Centeret, som har bibliotek, Fakta, Apotek, m.m.
Ådalsskolen kan nåes på en beskyttet cykel/gangsti. Sædding skole, som mange af vore børn
gik i, er nu et flot og spændende bomiljø for ældre med psykiske lidelser eller svær demens.

Vi sætter dog stadig vort kryds på stemmesedlen i gymnastiksalen på den gamle Sædding Skole
ved valg.

Der er vuggestue og børnehave tæt på - begge kan ligeledes nåes ad en beskyttet cykel/gangsti.

Via det cykelstinet, Esbjerg har,  kan man komme langt omkring fra Fladengrund også ud til
marker og den gode natur, som hurtigt indfinder sig mod Guldager og idrætsfaciliteterne
derude.

ladengrund
F